Regulament ordine interioara

Regulamentul de ordine interioară a fost conceput pe baza  Legii Educaţiei Naţionale, a Contractului colectiv de muncă, a  Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar,  pe baza propunerilor primite de la cadre didactice,  părinţi şi  elevi.

Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar cu prevederi specifice Şcolii Gimnaziale nr. 25, Braşov.

Prevederile actualului Regulament de ordine interioară vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la apariţia unor noi acte normative.

Puteți descărca documentul dând click pe acest link: ROI 2020-2021