Situat la poalele Tâmpei, Braşovul este astăzi un puternic centru economic, cultural şi turistic. Acum, la început de mileniu, Tâmpa veghează deopotrivă asupra vechiului oraş medieval cât şi asupra celui mai nou şi modern cartier al Braşovului, cartierul Valea Cetăţii, în care funcţionează din toamna anului 1994 cea mai modernă şcoală din judeţ.

brasov-piata-sfatului

Şcoala Gimnazială nr. 25.

Noul edificiu respectă, pe de o parte, toate regulile ce vizează construcţiile şcolare, oferind elevilor şi profesorilor cele mai bune condiţii de învăţare, iar pe de altă parte se integrează perfect în arhitectura cartierului, fiind amplasată în centrul acestuia. Activitatea educaţională se desfăşoară în 19 săli de clasă dotate cu mobilier şcolar modern şi adecvat specificului de vârstă al copiilor. Cabinetul de informatică este dotat cu calculatoare moderne, conectate la reţeaua de internet, iar pregătirea practică a elevilor se realizează în laboratoarele şcolii – de fizică, de chimie sau de biologie.

Laboratorul AEL permite desfăşurarea de lecţii moderne, interactive, iar laboratorul fonic multimedia Prolang asigură condiţii optime pentru studierea limbilor moderne şi pentru organizarea de activităţi inter şi transdisciplinare. Sala de sport este echipată cu spaliere şi saltele pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, a orelor de dans modern şi sportiv. Şcoala dispune de o sală special amenajată pentru desfăşurarea orelor de balet. Curtea interioară acoperită oferă un spaţiu excelent pentru activităţile culturale şi pentru spectacole.

Având ca deviză „Şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor într-o şcoală europeană”, cadrele didactice urmează cursuri de formare continuă, îmbinând metodele tradiţionale cu cele activ – participative, proiectează activităţi didactice în care realizează predare, învăţare şi evaluare conform exigenţelor noului curriculum şcolar, creând un mediu propice educogen. Astfel, acestea participă anual la Consfătuiri, la cursuri de perfecţionare susţinute de Casa Corpului Didactic, la seminarii, masterate, cursuri de formare a formatorilor. Preocuparea pentru o activitate metodico-ştiinţifică eficientă şi pentru un învăţământ de calitate este dovedită şi de faptul că  profesorii şi învăţătorii din şcoala noastră sunt autori a peste 30 de cărţi şcolare, auxiliare didactice cu utilizare naţională.

Din anul şcolar 1999/2000, şcoala noastră este centru metodic, iar unii membrii ai colectivului au responsabilităţi în activitatea metodică desfăşurată la nivelul judeţului. Profesionalismul colectivului didactic al şcolii este recunoscut şi prin faptul că în şcoala noastră se desfăşoară practica pedagogică atât pentru elevii Colegiului „Andrei Mureşanu”, cât şi pentru studenţii facultăţilor braşovene. Perseverenţa cadrelor didactice şi implicarea acestora în procesul instructiv-educativ se regăsesc atât în rezultatele şcolare cotidiene ale elevilor noştri, cât şi în premiile obţinute de aceştia la diferite concursuri sau la olimpiade.

scoala-generala-25-brasov
Palmaresul şcolii este deosebit de bogat. Astfel elevii au fost premiaţi la etapele judeţene şi naţionale ale olimpiadelor de limba română şi engleză, matematică, chimie, biologie, religie, tehnologie sau educaţie civică, si au obţinut medalii de aur, argint şi bronz la concursurile şcolare de şah, gimnastică ritmică şi sportivă, schi, dans de societate, karate, înot, handbal.

Ne mândrim cu numărul mare al elevilor admişi în liceele de prestigiu ale Braşovului. Toate acestea au fost posibile şi datorită colaborării continue cu comunitatea locală, care a susţinut material şcoala şi care s-a bucurat alături de noi de succesele elevilor noştri.

Cei mai buni dintre aceştia au studii superioare, masterate, sunt plecaţi cu burse în străinătate, ocupă funcţii importante în instituţiile braşovene sau în cele din ţară.

De aceea trebuie subliniat faptul că noi nu pregătim doar elevi pentru competiţii, ci şi oameni pentru viaţă.

Aceste rezultate nu ar fi fost posibile fără implicarea continuă a părinţilor, legătura cu aceştia menţinându-se permanent prin şedinţe, consultaţii, lectorate, vizite la domiciliu, serbări sau excursii. În luna mai a fiecărui an se desfăşoară, în colaborare cu grădiniţele din cartier, „Săptămâna porţilor deschise”, activitate care are scopul de a facilita adaptarea viitorilor elevi de clasa I la cerinţele şcolii. Cu acest prilej, viitorii elevi iau primul contact cu şcoala, participând la activităţi comune cu elevii mici.

Dragostea faţă de copiii noştri şi faţă de profesia pe care ne-am ales-o ne animă în munca zilnică, ne dă tăria şi încrederea că truda noastră va fi încununată şi pe mai departe de minunate satisfacţii.